ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Wspomnienie o Mieciu Winiarskim

Zapraszamy do obejrzenia wspomnieniowej prezentacji o Mieciu Winiarskim.

X Zjazd PTT Zakopane 11-12.06.2016

W dniach 11-12 czerwca 2016 r. w Zakopanem -Kuźnicach (siedziba TPN) odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Delegaci wysłuchali i przedyskutowali sprawozdania ustępujących władz oraz nakreślili kierunki dalszej działalności PTT. Obyły się również wybory nowych władz. Prezesem PTT został wybrany Wojciech Szarota z Oddziału "Beskid" w Nowym Sączu. Ponadto do nowego Zarządu Głównego z naszego Oddziału weszli: Jolanta Augustyńska-sekretarz, Ludwik Szymański-skarbnik, Władysław Łoboz, Paweł Myślik, Aleksander Stybel - członkowie. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany Piotr Rutkowski-wiceprzewodniczący. A Zbigniew Smajder został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Wszystkim wybranym do nowych władz PTT serdecznie gratulujemy. Zarząd.

Wpłaty na wycieczki (27.01.2016)

Przypominam o wpłacaniu  w terminie odpowiedniej kwoty za udział w naszych wycieczkach. Brak wpłaty, która stanowi potwierdzenie udziału, może skutkować brakiem miejsca w zamówionym przez nas środku transportu. L. Sz.

Komunikat 1 (16.12.2015)

Informujemy wszystkich członków i sympatyków Koła PTT w Tarnobrzegu, że siedziba Koła została przeniesiona na ulicę Kościuszki 30/24 (parter, budynek dawnego internatu LO). Godziny dyżurów pozostają bez zmian. Zarząd.

ZAKUP KOSZULEK TECHNICZNYCH (25.11.2015)

Wznowione zostały zapisy na koszulki z logo PTT i napisem "Koło w Tarnobrzegu". Proszę o zgłaszanie się wszystkich zainteresowanych zakupem. L.Sz.