ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Składki członkowskie

Przypominam wszystkim członkom Oddziału PTT w Tarnobrzegu, którzy nie opłacili jeszcze składek członkowskich, o wywiązywaniu się z tego obowiązku statutowego. Zgodnie ze statutem PTT i regulaminem opłacania składek, osoby które mają przez 2 lata nieopłacone składki, tracą prawa członkowskie. L.Sz. -skarbnik.

Uchwała Zarządu Głównego w sprawie powołania Oddziału PTT w Tarnobrzegu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PTT w Tarnobrzegu

W dniu 24.04.2017 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PTT w Tarnobrzegu, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Koła z ostatniej kadencji i podjęto decyzję o przekształceniu się Koła w Oddział PTT im. Mieczysława Winiarskiego w Tarnobrzegu. Wybrane zostały tymczasowe władze Oddziału w składzie: ZARZĄD: Grzegorz Bień - prezes, Zdzisław Zemła - vice prezes, Ludwik Szymański - skarbnik, Małgorzata Stępień - sekretarz, Aleksander Stybel - członek, KRO: Szczepan Zaliński - przewodniczący, Wojciech Rozmus, Stanisław Bochniewicz, SK: Piotr Rutkowski - przewodniczący, Małgorzata Jędrusik, Ryszard Kuczera. Odpowiednie dokumenty zostaną złożone do Zarządu Głównego, w gestii którego jest podjęcie uchwały o powstaniu naszego Oddziału.

Wspomnienie o Mieciu Winiarskim

Zapraszamy do obejrzenia wspomnieniowej prezentacji o Mieciu Winiarskim.

Składki członkowskie w 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Koła z dnia 7.03.207 składki członkowskie ulegają podwyższeniu i od 8.03.2017 wynoszą odpowiednio:

normalne - 36 zł
ulgowe    - 24 zł
wpisowe norm.  (18 zł) + składka - 54 zł
wpisowe ulgowe (12 zł)+ składka - 36 zł

Znaczek organizacyjny (dla chętnych) - 34 zł

Zarząd