ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Składki członkowskie

Składki członkowskie obowiązujące w 2019 roku (bez zmian w odniesieniu do roku 2018):

składka roczna - 30 zł
składka roczna ulgowa - 20 zł
wpisowe (15 zł) + składka roczna - 45 zł
wpisowe ulgowe (10 zł) + składka roczna - 30 zł

Przy wpisowym nieobowiązkowa dopłata za metalowy znaczek organizacyjny PTT - 34 zł.

Składki ulgowe dotyczą dzieci, młodzieży szkolnej, studentów dziennych, emerytów i rencistów.
Zgodnie Regulaminem Płacenia Składek ZG PTT składki za rok bieżący należy opłacać do 31 maja roku bieżącego.
 L.Sz.