ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

ZarządWładze ODDZIAŁU PTT w TARNOBRZEGU
wybrane na zebraniu założycielskim w dniu 24.04.2017

Zarząd

Prezes   Grzegorz Bień
Vice prezes   Zdzisław Zemła
Sekretarz   Małgorzata Stępień
Skarbnik   Ludwik Szymański
Członek Zarządu    Aleksander Stybel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   Szczepan Zaliński
Zastępca przew.    
Członek KR   Stanisław Bochniewicz

Sąd Koleżeński

Przewodniczący   Piotr Rutkowski
Zastępca przew.   Ryszard Kuczera
Członek SK    Małgorzata Jędrusik